Alle bøkene mine er gitt ut på Luther/Lunde forlag. Du kan kjøpe dem ved å klikke på linken under bøkene.

Ny bok: En kirke uten vegger

Ny bok: En kirke uten vegger

Da hele verden ble berørt av unntakstiden i 2020, var det som om «det store kirkeskipet» mistet sin motorkraft, og vi måtte heise seil for å komme videre. I hvilken retning blåste vinden – eller Ånden – oss?

Boka, "En kirke uten vegger", stiller spørsmål ved om det er mulig å gjøre noen erfaringer i unntakstid som drar oss inn mot selve kjernen av kirkens essens. Hvis vi våger å reflektere over spørsmålene som stilles i En kirke uten vegger, og ta konsekvensen av dem, kan vi igjen bli en kirke som ligner mer på den Jesus dro fra for 2000 år siden. Da kan vi bli en kirke uten vegger. 

Sagt om "En kirke uten vegger":

Øystein Gjerme, Salt/Pinsebevegelsen: "Denne boken ruster oss for fremtidige utfordringer ved å synliggjøre dagens utfordringer og måle dem opp mot Bibelens idealer. Med en smittende og trosfylt tone utfordrer forfatteren til å finne feien fremover ved hjelp av sunn teologi, god samtidsanalyse og ærlig refleksjon.»

Jorunn S. Djupvik, Awana: "Hva er det som gir barn og unge ei slitesterk tro? Og hvordan kan vi skape avhengighetsdannende fellesskap? I møte med disse spørmålene er denne boka en skatt. Linda tegner med innsikt og klokskap det store bildet for oss, samtidig som hun utfordrer oss til å prioritere. (...) Denne boka treffer meg derfor midt i hjertet, og jeg skulle ønske at den ble et "must" for alle som er opptatt av barn og unge, og av å bygge menighet." 

Det er mulig å forhåndsbestille boka fram til den foreligger fysisk. I denne perioden har jeg en introduksjonspris. Om du ønsker å kjøpe den i denne perioden, kan du klikke her.

 

Bøker

Hver tid teller

Hver tid teller

Praktisk og livsnær bok for alle som ønsker å gi Jesus videre til neste generasjon.
1 år, 2 barn, 3 venner

1 år, 2 barn, 3 venner

Stine og Jørgen skal begynne på skolen, og gleder seg veldig! Perfekt bok for 1.klassingen, og de...
1bokene_gra-bakgrunn

Hva slags bøker er dette?

Hver tid teller og "123-boka" er to veldig forskjellige bøker. Begge er gitt ut av Luther/Lunde forlag, men utover det er både målgruppe og form ulik. Likevel har begge en nerve som handler om hverdagstroen.

Hver tid teller

Om man har en tro på Jesus, ønsker man oftest at ens barn og andre også skal se hvem han er. Men faktum er at svært mange de som vokser opp i kristne hjem velger troen - eller ihvert fall et aktivt menighetsliv - bort når de blir voksne. Kan man gjøre noe for at barna og de unge skal få en tro som varer hele livet? 

Forskning viser at det er foreldrene som er den aller viktigste stemmen når det kommer til valg av verdier og livssyn. Men svært mange foreldre opplever det vanskelig å sette ord på troen sin, og strever med å leve den ut i familien på en naturlig måte. I denne boka skriver jeg om hvilke konkrete grep kirken kan gjøre for å hjelpe hver av oss til å bli tryggere i dette, og ikke minst, hjelpe oss til å bli mer bevisst om vår rolle. I tillegg gir boka eksempler på hvilke små grep man selv kan gjøre på hjemmebanen for å la trosliv og hverdagsliv integreres. 

Målgruppe

Boka passer for både ledere og ansatte i kirker, og for foreldre og andre som er opptatt av at neste generasjon skal få en tro som varer. I bokens første del er fokus på det teologiske og teoretiske ved å ha denne tilnærmingen. Bokens andre del er praktisk, og beskriver helt kontkret hva man kan gjøre for de ulike aldersgruppene og deres foreldre. Blant annet beskrives det som kalles "Levende tro-samlinger", der man blant annet øver på å "gjøre tro", slik at vi hjelper foreldrene i å få en rytme i hverdagslivet, der både bønnen, bibelen og det å snakke om tro blir naturlig del av det hele.

Hver tid teller kan kjøpes her

1 år, 2 barn, 3 venner

Stine og Jørgen er bestevenner og går i første klasse. I gata deres bor også fru Fjeld, som de stadig besøker. Gjennom henne hører barna utallige fortellinger fra et liv der troen på Jesus leves, ofte krydret med fortellinger fra bibelen. 

Det er lett for barn å kjenne seg igjen i Stine og Jørgen. Her berøres både det å savne en pappa, gleden over å kunne dra på vinterferie, sorgen når mormor dør, og hvordan samvittigheten kan gnage når man har gjort det utenkelige. Hvert kapittel gir anlending for den voksne å snakke med barnet om det som skjer, og den kan sånn sett fungere som en hjelp. Samtidig står fortellingene støtt uten at man trenger å ta praten. 

Målgruppe

Boka er midt i blinken for barn i småskolen! Da er den å regne som en høytlesningsbok. Eldre barn opp til 11-12 år har imidlertid gitt tilbakemeldinger på at de har likt godt å lese boken selv. 

Boka er brukt av utallige menigheter som gir den i gave når barna i menigheten skal begynne på skolen. Ofte har man laget en førsteklassefest for barna og deres foresatte, der bøkene deles ut. Hvordan en slik fest kan se ut, beskrives for øvrig i Hver tid teller, som en Levende tro-samling for 6-åringer. 

123-boka kan kjøpes her