En kirke uten vegger

Da hele verden ble berørt av unntakstiden i 2020, var det som om «det store kirkeskipet» mistet sin motorkraft, og vi måtte heise seil for å komme videre. I hvilken retning blåste vinden – eller Ånden – oss?

Boka stiller spørsmål ved om det er mulig å gjøre noen erfaringer i unntakstid som drar oss inn mot selve kjernen av kirkens essens. Hvis vi våger å reflektere over spørsmålene som stilles i En kirke uten vegger, og ta konsekvensen av dem, kan vi igjen bli en kirke som ligner mer på den Jesus dro fra for 2000 år siden. Da kan vi bli en kirke uten vegger. 

329,-