1 år, 2 barn, 3 venner - lydbok

Stine og Jørgen begynner på skolen i august. Det er både spennende og litt skummelt å være førsteklassing. Derfor er det fint bå ha noen som kan svare når det er noe de lurer på. Fru Fjeld lager verdens beste vafler, og hun har alltid tid til å høre på Stine og Jørgen.

I boka får du høre om hvordan de ferske føsteklassingene har det på skolen, på det hemmelige rommet sitt i hekken, og hos fru Fjeld. Hos henne får de både gode vafler og prater. Vi følger de tre vennene gjennom hele skoleåret, helt til sommerferien før det er tid for å begynne i andreklasse.

Boka er et godt utgangspunkt for samtaler, og passer for barn fra 6-9 år.

Det er forfatter Kristin Lie (tidligere Pedersen) som leser.

 

Lydboken om Stine og Jørgen kan bestilles her: 

199,-